Greatest True Audio » Материалы за 25.04.2019
 
JVC PC-30 1985

JVC PC-30 1985

 

полная профилактика и замена ремней,  на магнитоле  JVC PC-30 1985
change all belts,   and full prophylactic in TAPE RECORDER JVC PC-30 1985
JVC PC-30 1985


    

JVC PC-30 1985

JVC PC-30 1985

 

Tape recorder. tonbandgerät

магнитола. perfect condition. 

 

JVC PC-30 1985    

Booking.com